FPT PLAY BOX

Tập 25 – Là la lá – Giới thiệu nốt đen

Là La Lá là một chương trình giúp bé cảm thụ, làm quen với âm nhạc qua các bài hát, trò chơi, hoạt hình sinh động và thú vị. Những bài hát mới trong… học hát,tập hát,là là lá,la la la,lalala,bé học hát,bé tập hát,trẻ học hát,trẻ em hát,nốt nhạc,làm …
Liên Hệ Lắp Đặt