Tác giả: Quản trị viên

"FPT Internet nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao" - Thân ái !

Global

niggers

niggers ok so update: this video is over a year old and people are still commenting on it yall know i make more than just a video of a dude screaming “NIGGERS” right? source: http://hanoi-fpt.com/ More: http://hanoi-fpt.com/global