Chuyên mục: Uncategorized

Uncategorized

Lắp Mạng FPTINTERNET

Phạm vi lắp đặt cáp quang FPT Quận Kiến An, quận Lê Chân, quận Ngô Quyền, quận Hải An, quận Dương Kinh Huyện An Dương:  các xã Nam Sơn, Đặng Cương, Quốc Tuấn, An Đồng, Hồng Thái, Đồng Thái, Thị trấn An Dương,… Huyện An Lão: các xã Thái Sơn, …