FPT PLAY BOX

Vì Bạn Xứng Đáng VTV3 ngày 06/10/2019-Khoa Quốc tế-ĐHQGHNLà chương trình giúp đỡ người nghèo của VTV3, MC: Quyền Linh, lần này Khoa Quốc tế-ĐHQGHN tham gia và giúp đỡ em Đào Minh Đức SV ở Đại học hàng …

video, chia sẻ, điện thoại chụp ảnh, điện thoại video, miễn phí, tải lên

Website: http://hanoi-fpt.com

xem thêm các bài viết về FPT PLAY BOX: http://hanoi-fpt.com/fpt-play-box

Leave a Reply

Liên Hệ Lắp Đặt